Zduńska Wola

SZKOŁA EWANGELICKA, AL. KOŚCIUSZKI 3

Dwupiętrowy dom parafialny zbudowany w 1895 r. Mieścił szkołę ewangelicką, mieszkania dla personelu kościelnego oraz ochronkę dla dzieci w wieku 4-8 lat utworzoną w 1904 r. przez żonę ówczesnego pastora Edwarda Boernera (obecnie siedziba Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia).


KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-AUGSBURSKI,
AL. KOŚCIUSZKI 9

Parafia ewangelicko-augsburska erygowana została w 1827 roku. w 1861 roku rozpoczęto zbieranie datków na budowę nowego kościoła na placu przy ul. Zamkowej (ob. aleja Kościuszki). Kościół wzniesiono w latach 1866-1868. w latach następnych zakupiono murowany dom,
w sąsiedztwie nowej świątyni, na mieszkanie
dla duchownego.

Po II wojnie światowej kościół służył jako obóz przejściowy dla jeńców niemieckich. Po wyprowadzeniu jeńców administratorem kościoła została parafia rzymskokatolicka Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Kościół został zwrócony ewangelikom w 1952 r. Parafia funkcjonuje
do chwili obecnej


CMENTARZ PRAWOSŁAWNY, UL. ŁASKA

Cmentarz prawosławny był kwaterą na wielowyznaniowym cmentarzu rzymskokatolicko-ewangelickim. Zachowały się trzy obiekty prawosławne: głaz z granitu bez inskrypcji z żelaznym krzyżem na szczycie; piaskowcowy pomnik oficera Artamona Dimitriewicza Kożemiakina,
zm. w 1888 r.; neogotycki krzyż z czarnego granitu na podstawie
z piaskowca – pomnik podpułkownika Dimitrija Wasiliewicza Modoliewskijego, zm. w 1907 r.


SYNAGOGA, UL. SIERADZKA 6

Murowana synagoga została zbudowana w 1858 r. według projektu Benjamina Hillela, na miejscu wcześniejszej drewnianej bożnicy. W 1893 r. za rabina Lipmanowicza powiększono i dobudowano skrzydła od strony południowej. Podczas II wojny światowej Niemcy urządzili w niej zakład kuśnierski lub stajnię. Następnie Niemcy zburzyli budynek. Na bramie wejściowej PSS Społem
przy ul. Sieradzkiej 6 znajduje się tablica pamiątkowo-informacyjna, informująca o tym, że przed II wojną światową znajdowała się tutaj synagoga.