O PROJEKCIE

Projekt pn. „ETNO re:WITALIZACJE” realizowany jest przez Fundację Monumentum Iudaicum Lodzense dzięki dofinansowaniu przez Narodowe Centrum Kultury z Programu „EtnoPolska 2020”. To interdyscyplinarne przedsięwzięcie edukacyjno-animacyjne, które w innowacyjny sposób angażuje uczestników do działań poznawczo-twórczych. Celem projektu jest podniesienie świadomości na temat historycznych i społeczno-kulturowych uwarunkowań sztuki oraz kształtowanie otwartych, twórczych i świadomych własnej tożsamości mieszkańców Łasku i Zduńskiej Woli, które rozwijał się dzięki wspólnemu zaangażowaniu Polaków, Niemców, Żydów i Rosjan.

Tradycja

Kultura

Obrzędowość

ZDUŃSKA WOLA

ZDUŃSKA WOLA

czytaj więcej