O PROJEKCIE

Projekt pn. „ETNO re:WITALIZACJE 2.0” realizowany przez Fundację Monumentum Iudaicum Lodzense dzięki dofinansowaniu przez Narodowe Centrum Kultury z Programu „EtnoPolska 2022”. To interdyscyplinarne przedsięwzięcie edukacyjno-animacyjne, które w innowacyjny sposób angażuje uczestników do działań poznawczo-twórczych. Celem projektu jest podniesienie świadomości na temat historycznych i społeczno-kulturowych uwarunkowań sztuki oraz kształtowanie otwartych, twórczych i świadomych własnej tożsamości mieszkańców Łęczycy i Tomaszowa Mazowieckiego, które rozwijały się dzięki wspólnemu zaangażowaniu Polaków, Niemców, Żydów i Rosjan.

Tomaszów Mazowiecki

W roku 2022 Tomaszów Mazowiecki będzie miejsce. naszych spotkań.

Łęczyca

Etno Rewitalizacje 2022 będą odbywały się w Łęczycy.