O projekcie


Projekt pn. „ETNO re:WITALIZACJE 2.0” realizowany przez Fundację Monumentum Iudaicum Lodzense dzięki dofinansowaniu przez Narodowe Centrum Kultury z Programu „EtnoPolska 2022”. To interdyscyplinarne przedsięwzięcie edukacyjno-animacyjne, które w innowacyjny sposób angażuje uczestników do działań poznawczo-twórczych. Celem projektu jest podniesienie świadomości na temat historycznych i społeczno-kulturowych uwarunkowań sztuki oraz kształtowanie otwartych, twórczych i świadomych własnej tożsamości mieszkańców Łęczycy i Tomaszowa Mazowieckiego, które rozwijały się dzięki wspólnemu zaangażowaniu Polaków, Niemców, Żydów i Rosjan.

To wyjątkowy projekt, który po raz drugi przedstawia mieszkańcom województwa łódzkiego ciągłość 4 kultur z uwzględnieniem religii, obrzędowości, architektury, muzyki i sztuki również sakralnej oraz sepulkralnej. Podstawą projektu będzie przypomnienie tożsamości miejsc dobrze znanych uczestnikom. Złożą się na niego wycieczki, spotkania z duchownymi, rozmowy i warsztaty.

Na program edukacyjno-animacyjny złożą się od spotkania z duchownymi. Zaproszeni goście opowiedzą o tradycji kulturowej i obrzędowej. Uczestnicy będą porównywać architekturę świątyń 4 wyznań. To początek rozmowy o kulturach, które pozostawiły Polakom technologie, zwyczaje kulinarne i zwroty językowe. Ważnym elementem projektu będzie zapoznanie odbiorców ze sztuką dawną, ale i nowoczesną, w celu dalszego rozwijania w nich kompetencji krytycznego i refleksyjnego odczytywania dzieł kultury. Treści aplikacji na urządzenia mobilne pozwoli uczestnikom wykorzystać nowe technologie w utrwaleniu zdobytej wiedzy.

Efektem przeprowadzenia projektu będzie aplikacja na urządzenia mobilna umieszczona w serwisie “Google Play” opowiadające o kulturze Żydów, Niemców i Rosjan mieszkających w Łęczycy i Tomaszowie Mazowieckim, ponadto materiały zamieszczone na stronie projektu będą dostępne na zasadach wolnych licencji CC BY NC ND 3.0.

Przedsięwzięcie dzięki dużemu walorowi edukacyjnemu ukierunkowanemu na poznanie historii i wielokulturowej tożsamości Łęczycy i Tomaszowa Mazowieckiego jest sposobem budowania patriotyzmu lokalnego.

Uczestnicy projektu – słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku.